Interiør på tapt minnepinne / Flaskepost fra nattsvart hav

Solo exhibition Galleri Haaken, Oslo

Opening Thursday January 19, 1800-2000

Flaskepost fra nattsvart hav, 2022, 360 x 240 cm, oil on canvas