Formannsveggen

27. oktober – 13. november 2022

LNM ønsker velkommen til utstilling med portretter av LNMs styreledere, torsdag 27. oktober kl. 18.

Mot slutten av 1990-tallet tok daværende styremedlem i LNM, Helge Korvald, initiativ til at styreledere, eller formenn som de ble omtalt som de første tiårene, malte selvportretter i forbindelse med styreledervervet. De som ikke lenger var i live, eller som av andre grunner ikke selv kunne male selvportrett, ble malt av andre medlemmer i LNM. Formannsveggen, som normalt befinner seg oppunder taket på LNMs kontor, består i dag av 23 portretter av LNMs styreledere fra grunnleggelsen i 1968 til 2022, og er en pågående tradisjon. 

Med årene har dette blitt en særegen portrettsamling med varierende uttrykksform og malerstil, som vi nå inviterer publikum til å få se.

Portretterte styreledere i formannsveggen: (Styrelederperiode i parentes)

Rino Harveg (1968–1973) malt av Tore Juell, Anna Margrethe Norum (1973–1975) malt av Hilde Svalheim, Irma Salo Jæger(1975), Henry Bardal (1976–1977), Ingolf Holme (1977–1979), Odd K. Steenberg (1979–1981) malt av Marianne Gihle, Torstein Rusdal (1981) malt av Dag Thoresen, Erik Frohde (1981–­1987), Bergljot Viksjør Bjaaland (1987–1989), Sverre Dybing (1989), Inger Høyer-Dahl (1989–1992), Berit Løken (1992–1994), Halvard Haugerud (1994–1996), Britt Juul (1996–1998), Ingeborg Stana (1998–2000), Lars Strandh (2000–2004), Hennie-Ann Isdahl (2004–2007), Annine Qvale (2007–2010), Nina Refsnes (2010–2011), Jens Hamran (2011–2013), Thomas Sæverud (2013–2016), Øystein Tømmerås (2016–2022), Anders Kjellesvik (2022 -> ).