Comissioned work 2011-2014

Balestrand nr 2 (kviknes-hotell-og-balestrand-mix) 2013, 90 x 120 cm
KORO/Eidsvold ungdomsenhet 2016. Balestrand nr 2 (kviknes-hotell-og-balestrand-mix) 2013, 90 x 120 cm
det norske/Maersk 2014, 120x170 cm
det norske/Maersk 2014. Untitled, 2014, 120×170 cm
Hydro 2014, 120x170 cm
Hydro 2014. Høyanger nr 1 (ovnshall-hydro-aluminium-mix) 2013, 120 x 170 cm
Private commission. Versjon 2 (oppe-på-balkongen-og-over-i-niende-mix), 2013, 140x230 cm,
Private commission 2013. Versjon 2 (oppe-på-balkongen-og-over-i-niende-mix), 2013, 140×230 cm
Private commission. IMG20110320, 140x270 cm
Private commission 2011. IMG20110320, 2011, 140×270 cm