Klorofyll og kapital, Akershus kunstsenter 2018

Installationview Akershus kunstsenter. Sculpture by Lene Baadsvig Ørmen, Video installation by Kjersti Austdal. All photographs by Istvan Virag.

Spare part nr 1 – 3 (fra-trikken-til-birkelunden-gjennom-jungelen-mix) 2018, 60 x 40 cm each, oil and acrylic on canvas

Large nr 4 (fra-trikken-til-birkelunden-gjennom-jungelen-mix), 2017, 200×240 cm, oil on canvas

Spare part nr 1 (fra-trikken-til-birkelunden-gjennom-jungelen-mix) 2018, 60 x 40 cm, oil and acrylics on canvas

Spare part nr 2 (fra-trikken-til-birkelunden-gjennom-jungelen-mix) 2018, 60 x 40 cm, oil and acrylics on canvas

Spare part nr 3 (fra-trikken-til-birkelunden-gjennom-jungelen-mix) 2018, 60 x 40 cm, oil and acrylics on canvas